Yönetim Kurulu

Başkan - Yüksekokul Müdürü             Doç. Dr. Ebru YILMAZ İNCE

Üye -                                                         Prof. Dr. Tuncay AYDOĞAN

Üye -                                                         Dr. Öğr. Üyesi Cevriye ALTINTAŞ

Üye -                                                         Dr. Öğr. Üyesi Tuna GÖKSU

Raportör -                                               Yüksekokul Sekreteri Oğuz KUYUMCU